Tagalog Prayer After Meals

Panalangin Pagkatapos Kumain

Nagpapasalamat kami sa iyo,
O Diyos na makapangyarihan,
sa lahat ng iyong biyayang aming tinanggap
sa iyong kagandahang-loob,
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen.

Grace After Meals

We give Thee thanks for all Thy benefits,
O Almighty God,
who livest and reignest world without end.
Amen.
May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, rest in peace. Amen.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri