Tagalog Prayer Before Meals

Panalangin Bago Kumain

Basbasan mo kami, O Panginoon,
gayon din ang mga pagkaing handog na ito
na ngayon ay aming tatanggapin

sa iyong kagandahang-loob,
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen.

Grace Before Meals

Bless us, O Lord,
and these Thy gifts,
which we are about to receive from Thy bounty,
through Christ our Lord. 
Amen. 

Join the discussion

2 comments

Follow Awit at Papuri