Angel of God Tagalog Prayer

Panalangin para sa Aking Anghel na Tagatanod

Anghel ng Diyos,
tanod kong mahal,
pag-ibig niya ang sa iyo’y naglagay
sa aking piling sa lahat ng araw,
upang ako’y tanglawan at tanuran,
akayin at pamahalaan.
Amen.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri