Panalangin sa Gabi Bago Matulog: Mateo 11:28-30

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang-loob. Makakapagpahinga kayo, dahil madaling sundin ang aking mga utos, at magaan ang aking mga ipinapagawa.” (Mula sa Mateo 11:28-30)

Narito ang isang panalangin na maaaring dasalin bago matulog. Pakinggan ang Tagalog night prayer na ito bago matulog. Bago pa man matapos ang araw, manalangin tayo. Samahan ninyo kami na manalangin bago matulog nang mabiyayaan tayo ng Panginoong Diyos ng gabing puno ng kapayapaan at kapanatagan. Pagpalain nawa tayo ng Maykapal ng gabing puno nang kapanatagan at mahimbing na pagkakatulog. Magdasal at tayo. Maging panatag sa tulong ng Salita ng Diyos.

Maaari ding gamatin ang panalangin o dasal na ito bilang sleep meditation o pampatulog kung nakararanas ka ng insomnia o hirap sa pagtulog. Sana nakatulong sa inyong buhay pananampalataya ang video na ito. Abangan ang iba pa namang Tagalog Catholic Prayers na mayroong voiceover o narration. Kaya magsubscribe sa aming channel para agad matanggap ang iba pang panalangin o dasal.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri